11 meters

Solo Exhibition/Installation
Time 05 – 19 Sep 2014
Location Ateliers Žitnjak, Zagreb, Croatia
Produced by AŽ, Polygon, BabyDooks Production (audio)
Web http://11metara.tumblr.com/

Hrv.
… o latentnosti i potencijalu
11 metara – umjetnička studija na temu latentnosti (agresije) i potencijala (prostora) koja kroz metaforu nogometa, prostornom vizualnom i zvučnom instalacijom, stvara poligon na kojem posjetitelji i sami dolaze u iskušenje iniciranja agresivnog čina za koji ih se nagradjuje umjesto kažnjava.

Promišljajući subkulturu gradskih predgrađa, socijalno osjetljivih zona ova umjetnička instalacija je upravo mišljena za prostore Ateliera Žitnjak te koristi vanjski i unutrašnji prostor galerije i tretira ga kao prostor umjetničke intervencije u kojoj aktivno sudjeluje i publika/posjetitelji izložbe.

Eng.
… on Latency and Potential

11 meters – artistic studies on the latency (of aggression) and potential (of space), an installation proposed for the that through the metaphor of football, spatial visual and sound installation, creates polygon where visitors themselves tempted initiating act of aggression for which they are rewarded rather than punished.

Reflecting subculture city suburbs, of vulnerable zones, this art installation is just meant for spaces Atelier Zitnjak and uses external and internal space of the gallery and treats it as a space of artistic intervention in which an active part and the audience / visitors of the exhibition.

sIMG_1784
sIMG_1779
sIMG_1788
sIMG_1782
sIMG_1780
sIMG_1792
sIMG_1797